Polityka prywatności

W związku z przepisami dotyczącymi ochrony danych w tym stosowanym od dnia 25 maja 2018 roku
 Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
 ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
 takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) “RODO” informujemy:
 Administratorem danych osobowych jest Sprzedawca: „DREHABOR” Damian Jantos z siedzibą: ul.  Wrocławska 63, 63-640 Bralin.
 Podanie danych osobowych jest dobrowolne i wymaga zgody Kupującego, jednocześnie jest niezbędne do procesu złożenia
 i realizacji Zamówienia. Brak wyrażenia zgody Kupującego na podanie danych osobowych uniemożliwia złożenie i realizację
 Zamówienia. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
 Administrator dokłada wszelkich starań, aby dane Użytkowników były bezpieczne. Dane osobowe podane przez Kupującego
 będą przetwarzane w celu realizacji zamówienia i świadczenia usług dodatkowych związanych ze złożonym zamówieniem
 tj. obsługi reklamacji w przypadku jej złożenia, obsługi zgłoszeń, kontaktu w celach związanych ze świadczeniem usługi
 jak również w celach archiwizacyjnych. Dodatkowo, przepisy prawa wymagają przetwarzania danych osobowych dla celów
 podatkowych i rachunkowych. Warunkiem przetwarzania danych osobowych jest realizacja umowy – w zakresie niezbędnych
 danych w celu realizacji, udokumentowania oraz rozliczenia umów Kupującego zawartych za pośrednictwem
 Sklepu Internetowego. Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych,
 prawo do ich sprostowania, prawo żądania ograniczenia lub zaprzestania ich przetwarzania oraz prawo ich usunięcia
 z bazy danych Sprzedającego.

W celu złożenia zamówienia Kupujący proszony jest o podanie następujących danych osobowych:
 a) imienia i nazwiska
 b) adresu korespondencyjnego
 c) adresu dostawy
 d) numeru telefonu
 e) adresu e-mail
 f) w przypadku żądania przez Kupującego wystawienia faktury VAT, danych niezbędnych do jej wystawienia takich jak nazwa firmy, siedziba i NIP.

Sklep wykorzystuje technologię plików „Cookies”, wyłącznie w celu prawidłowego działania Sklepu Internetowego
 poprzez gromadzenie informacji związanych z korzystaniem przez Użytkownika ze Sklepu, utrzymywaniem rozpoczętych
 sesji oraz do tworzenia statystyk oglądalności zamieszczonych materiałów. Cookies są nieszkodliwe dla komputera i zawartych
 na nim danych. Warunkiem ich prawidłowego działania jest akceptacja cookies przez przeglądarkę i pozostawienie tych plików
 na dysku. W celu obsługi dokonanych zamówień oraz obsługi komunikacji internetowej, dane osobowe Kupującego będą
 przekazywane operatorom technicznym, operatorom poczty elektronicznej, dostawcom systemów informatycznych oraz usług
 IT, podmiotom świadczącym na rzecz firmy usługi księgowe, badania jakości obsługi, dochodzenia należności, usług prawnych,
 analitycznych i marketingowych, dostawcom, operatorom systemów płatności elektronicznych oraz bankom w zakresie realizacji
 płatności, organom uprawnionym do otrzymania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 Sprzedający oświadcza, że nie udostępnia, nie sprzedaje, nie wypożycza ani nie dzierżawi danych osobowych stronom trzecim.

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres:
 a) nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane
 b) do czasu cofnięcia zgody bądź wniesienia sprzeciwu
 c) niezbędny dla celów archiwizacyjnych
 Struktura witryny została tak zaprojektowana, aby można było ją przeglądać bez konieczności identyfikacji i ujawniania danych osobowych.
 Wszelkie opinie, uwagi lub pytania dotyczące Polityki Prywatności należy przesyłać poprzez wiadomość e-mail na adres biuro@beautysofa24.pl.
 Użytkownik ma prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem danych osobowych
 do organu nadzorczego, tj. Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.


 RODO

W związku z przepisami dotyczącymi ochrony danych w tym stosowanym od dnia 25 maja 2018 roku
 Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
 osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
 oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) “RODO” informujemy:
 Administratorem danych osobowych jest Sprzedawca: „DREHABOR” Damian Jantos z siedzibą: ul.  Wrocławska 63, 63-640 Bralin.
 Podanie danych osobowych jest dobrowolne i wymaga zgody Kupującego, jednocześnie jest niezbędne do procesu złożenia
 i realizacji Zamówienia. Brak wyrażenia zgody Kupującego na podanie danych osobowych uniemożliwia złożenie i realizację
 Zamówienia. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
 Administrator dokłada wszelkich starań, aby dane Użytkowników były bezpieczne.
 Dane osobowe podane przez Kupującego będą przetwarzane w celu realizacji zamówienia i świadczenia usług dodatkowych
 związanych ze złożonym zamówieniem tj. obsługi reklamacji w przypadku jej złożenia, obsługi zgłoszeń, kontaktu w celach
 związanych ze świadczeniem usługi jak również w celach archiwizacyjnych. Dodatkowo, przepisy prawa wymagają
 przetwarzania danych osobowych dla celów podatkowych i rachunkowych.
 Warunkiem przetwarzania danych osobowych jest realizacja umowy – w zakresie niezbędnych danych w celu
 realizacji, udokumentowania oraz rozliczenia umów Kupującego zawartych za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania,
 prawo żądania ograniczenia lub zaprzestania ich przetwarzania oraz prawo ich usunięcia z bazy danych Sprzedającego.
 W celu złożenia zamówienia Kupujący proszony jest o podanie następujących danych osobowych:
 a) imienia i nazwiska
 b) adresu korespondencyjnego
 c) adresu dostawy
 d) numeru telefonu
 e) adresu e-mail
 f) w przypadku żądania przez Kupującego wystawienia faktury VAT, danych niezbędnych do jej wystawienia takich jak nazwa firmy, siedziba i NIP.
 Sklep wykorzystuje technologię plików „Cookies”, wyłącznie w celu prawidłowego działania Sklepu Internetowego poprzez gromadzenie informacji
 związanych z korzystaniem przez Użytkownika ze Sklepu, utrzymywaniem rozpoczętych sesji oraz do tworzenia statystyk oglądalności zamieszczonych
 materiałów. Cookies są nieszkodliwe dla komputera i zawartych na nim danych. Warunkiem ich prawidłowego działania jest akceptacja cookies
 przez przeglądarkę i pozostawienie tych plików na dysku. W celu obsługi dokonanych zamówień oraz obsługi komunikacji internetowej, dane osobowe
 Kupującego będą przekazywane operatorom technicznym, operatorom poczty elektronicznej, dostawcom systemów informatycznych oraz usług
 IT, podmiotom świadczącym na rzecz firmy usługi księgowe, badania jakości obsługi, dochodzenia należności, usług prawnych, analitycznych
 i marketingowych, dostawcom, operatorom systemów płatności elektronicznych oraz bankom w zakresie realizacji płatności, organom uprawnionym
 do otrzymania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 Sprzedający oświadcza, że nie udostępnia, nie sprzedaje, nie wypożycza ani nie dzierżawi danych osobowych stronom trzecim.
 Dane osobowe będą przetwarzane przez okres:
a) nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane
b) do czasu cofnięcia zgody bądź wniesienia sprzeciwu
c) niezbędnych dla celów archiwizacyjnych
 
 Struktura witryny została tak zaprojektowana, aby można było ją przeglądać bez konieczności identyfikacji i ujawniania danych osobowych.
 Wszelkie opinie, uwagi lub pytania dotyczące Polityki Prywatności należy przesyłać poprzez wiadomość e-mail na adres kontakt@electro-bike.pl.
 Użytkownik ma prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem danych osobowych do organu nadzorczego,
 tj. Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.